Komunikat o błędzie „Logowanie usługi profilów użytkowników nie powiodło się”

źródło: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/947215/you-receive-a-the-user-profile-service-failed-the-logon-error-message

Symptomy

Podczas próby zalogowania się na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Vista przy użyciu profilu tymczasowego jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Logowanie usługi profilów użytkowników nie powiodło się. Nie można załadować profilu użytkownika.

Rozwiązanie

Czasami system Windows może nie odczytać profilu użytkownika prawidłowo, na przykład jeśli oprogramowanie antywirusowe skanujekomputer podczas próby logowania. Przed zastosowaniem poniższych metod należy spróbować uruchomić komputer ponownie i jeszcze raz zalogować się do konta użytkownika w celu rozwiązania problemu. Jeśli ponowne uruchomienie komputera nie rozwiązało problemu, należy spróbować go rozwiązać poniższymi metodami.
Uwaga Do naprawienia profilu użytkownika lub skopiowania danych na nowe konto wymagane jest zalogowanie się na konto administratora. Przed przystąpieniem do naprawiania problemu należy zalogować się do systemu Windows przy użyciu innego konta z uprawnieniami administratora lub przeprowadzić rozruch komputera w trybie awaryjnym w celu zalogowania się za pomocą wbudowanego konta administratora. Aby uzyskać więcej informacji o rozruchu w trybie awaryjnym, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Czytaj więcej ->

Metoda 1. Link do artykułu
Metoda 2: Link do artykułu
Metoda 3: Link do artykułu

 

Więcej informacji

Ten błąd może zostać wyświetlony, jeśli skonfigurowano ustawienie zasad grupy „Nie loguj użytkowników z profilami tymczasowymi”.
Ten problem może też wystąpić, jeśli folder profilu użytkownika zostanie ręcznie usunięty. Ręczne usunięcie folderu profilu nie powoduje usunięcia identyfikatora zabezpieczeń (SID) z listy profilów w rejestrze.
OSTRZEŻENIE: Zdecydowanie ODRADZA SIĘ usuwanie profilów użytkowników z komputerów w ten sposób. Udokumentowana, obsługiwana metoda polega na skorzystaniu z ustawień w sekcji „Profile użytkownika” w oknie zawansowanych ustawień systemu. W przypadku programów ta funkcja jest dostępna za pośrednictwem interfejsu API DeleteProfile.
Jeśli identyfikator SID znajduje się w rejestrze, system Windows będzie próbował załadować profil, korzystając z wpisu ProfileImagePath wskazującego nieistniejącą ścieżkę. Z tego powodu nie można załadować profilu.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

źródło: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/947215/you-receive-a-the-user-profile-service-failed-the-logon-error-message