Cyberataki w Polsce. Bezpieczeństwo danych w Polsce 2017. RODO 2018.

Liczba cyberataków na firmy w Polsce rośnie znacznie szybciej niż na świecie

Polskie firmy zwiększają nakłady na zarządzanie bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Stan bezpieczeństwa informacji w Polsce. Czwarta edycja badania PWC, maj 2017.


Porównaj z: Badanie bezpieczeństwa informacji w Polsce, 2016.
Źródło: http://www.pwc.pl  oraz  http://bpcc.org.pl