Nieznane hasło administratora lokalnego Windows? Uruchamianie aplikacji z uprawnieniami admina.

Jak zrobić aby za pomocą standardowego konta użytkownika domeny uruchomić aplikację jako administrator lokalny? Tworzenie skrótu, który używa polecenia „runas” z przełącznikiem „/savecred”.

UWAGA: Uruchamianie aplikacji jako administrator lokalny może powodować niepożądane zmiany w środowisku. Upewnij się, że masz wiedzę i odpowiednie uprawnienia. Bądź ostrożny!

5 kroków. Źródło: https://community.spiceworks.com/how_to/86844-create-a-shortcut-that-lets-a-standard-user-run-an-application-as-administrator

Steps (5 total)

1

Enable the built-in Administrator account

Search for Command Prompt in the Start menu, right-click the Command Prompt shortcut, and select Run as administrator

Run <net user administrator /active:yes> in the elevated Command Prompt

Czytaj dalej ->

2

Create a password for the Administrator account

Open the Control Panel, select User Accounts and Family Safety, and select User Accounts. Click the Manage another account link in the User Accounts window

3

Create the Shortcut

Right-click the desktop (or elsewhere), point to New, and select Shortcut.
Enter <runas /user:ComputerName\Administrator /savecred “C:\Path\To\Program.exe“> into the box that appears. Replace ComputerName with the name of your computer and C:\Path\To\Program.exe with the full path of the program you want to run.

4

Customize your shortcut

Enter a name for the shortcut. To select an icon for your new shortcut, right-click it and select Properties. Click the Change Icon button in the Properties window.

5

Save Credentials

The first time you double-click your shortcut, you’ll be prompted to enter the Administrator account’s password, which you created earlier. This password will be saved – the next time you double-click the shortcut, the application will launch as Administrator without asking you for a password.

Zatem, standardowe konto użytkownika ma teraz możliwość uruchomienia dowolnej aplikacji jako administrator bez wprowadzania hasła. Hasło administratora jest zapisane w Menedżerze poświadczeń systemu Windows – jeśli chcesz usunąć zapisane hasła, można to wykonać stamtąd.

Źródło: https://community.spiceworks.com/how_to/86844-create-a-shortcut-that-lets-a-standard-user-run-an-application-as-administrator