O nas, kontakt

Jesteśmy grupą specjalistów IT, którzy dzielą się swoją wiedzą, wspierając wartościowe pomysły informatyczne. Każdy nasz pojedynczy talent może pracować dla Państwa dla osiągnięcia założonego celu i zadowolenia z dobrze zaprojektowanego biznesu.

Dzięki innowacyjności w IT realizujemy konkurencyjne projekty na polach ekonomii, produkcji, zarządzania i B2B. Wieloletnie doświadczenie zespołu INFOIT owocuje sukcesami naszych Klientów – od prywatnej inicjatywy poprzez rynek małych i średnich firm aż do dużych przedsiębiorstw zarządzanych przez spółki. Zapraszamy do współpracy.

Polityka prywatności Serwisu Internetowego Henwar: LINK.

Kontakt:

telefonicznie od pon. do pt.. w godz.: 9:00 -17:00
tel. 22 828 28 18
formularz kontaktowy: LINK

Henwar.pl
od pon. do pt. w godz.: 9:00 -17:00
tel. 22 828 28 18
ul. Perzyńskiego 20
Warszawa

Dojazd: Warszawa, Henwar.pl:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych jednocześnie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy o przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po 25 maja 2018 roku. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Henwar Spółka z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Perzyńskiego 20. Kontakt z osobą odpowiedzialną za komunikację w sprawie danych osobowych można uzyskać pod adresem iodo@henwar.pl i nr. tel. 22 828 28 18. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu realizacji naszych usług oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem Spółki. Pani/Pana osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Wyjątek stanowią sytuacje, jeżeli takie przekazanie realizowane jest na Pani/Pana życzenie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na użycie udzielonych nam danych osobowych w formularzu jest dla nas bardzo istotne w celu wykonania ewentualnie zamówionej usługi poprzez przedstawienie oferty handlowej, odpowiedzi na zadane pytania bądź kontakt z Panią/Panem w celu doprecyzowania wątpliwości. Konsekwencją nieudzielenia zgód jest brak możliwości realizacji odpowiedzi lub przedstawienia oferty bądź realizacji usługi z zakresu kompetencji Henwar. Dlatego pola formularza, na których nam tak bardzo zależy oznaczyliśmy symbolem gwiazdki *. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym mogą być za Pani/Pana zgodą profilowane w celu dostosowania realizowanej usługi do Pani/Pana indywidualnych potrzeb. Bliższe informacje może otrzymać Pani/Pan w siedzibie Spółki: Henwar Sp. z o.o. sp.k., ul. Perzyńskiego 20, 01-883 Warszawa.